PKU društvo Slovenije - Domača stran Zakonodaja

Več o PKU
Prehrana
O društvu
Pripomočki
Povezave
Zanimivosti
Slovarček
Viri
Novice
V medijih
Zakonodaja
Forum

 

Aktualno

Dohodnina 2005 - posebna 50% olajšava
Poslanci niso izglasovali spremembe ZZVZZ-H, kot smo jih predlagali

Predlagane spremembe so zdaj v pripravi v novem zakonu, ki je že v redni proceduri v Državnem zboru.

Magnetogram seje Državnega sveta z dne 23.03.2005,: .pdf 86k,.doc 58k

Magnetogram seje Odbora za zdravstvo z dne 30.03.2005: .pdf 185k,.doc 175k

Magnetogram seje Odbora za zdravstvo z dne 04.05.2005: .pdf 152k,.doc 158k


Dohodnina 2005

Posebne olajšave za vzdrževane družinske člane - otroke, ki potrebujejo posebno nego

Pojasnilo DURS, št. 4210-210/2006, 16. 2. 2006

V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane v napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 pojasnjujemo:

Po določbi prvega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05 - UPB2 in 115/05) se rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, prizna znižanje letne davčne osnove. Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, in za vzdrževanega otroka, ki ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, znižanje v skladu z 2. točko znaša 1.720.800 tolarjev na leto. Navedena olajšava se ne prizna zavezancu, čigar otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. Tedaj se olajšava prizna za dobo, za katero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, prizna pravico do dodatka za nego otroka.

Za uveljavljanje navedene posebne olajšave se uporablja odločba centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, potrebnega posebne nege in varstva v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, ali odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o priznanju dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kakor to določa tretji odstavek 108. člena ZDoh-1.

V skladu s četrtim odstavkom 109. člena ZDoh-1 za vzdrževanega družinskega člana velja tudi za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ne glede na starost. ZDoh-1 ne določa, da mora zavezanec upravičenost do posebne olajšave za otroka, nezmožnega za delo, dokazati z odločbo centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ampak glede tega napotuje na predpise o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, to je na Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83). Za delo nezmožen otrok tako velja za vzdrževanega družinskega člana ne glede na starost, če je upravičen do družbenega varstva po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in pod pogojem, da je prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma med rednim šolanjem, vendar ne po 26. letu starosti.


Dohodnina 2004

Dopis Ministrstva za Zdravje Davčni upravi o upravičenosti do 50% olajšave:

 

 


Zakoni

Zakon o društvih (ZDru)

Zakon o humanitarnih organizacijah (ZHO)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)


Vprašanja, pripombe in pohvale lahko pošljete na naš elektronski naslovinfo@pku.si .
Copyright © 2002 Društvo za fenilketonurijo Slovenije. Vse pravice pridržane.
Zadnja sprememba: 19-jul-2008.